Неработещата вече почти 10 години Захарна фабрика най-после тръгна към фалит и би трябвало скоро да бъде заличена от регистъра на действащите търговски дружества. На 25 октомври от Стоянка Петрова - изпълнителният директор на „Захар Био“ АД, под чието име оперираше някогашният гигант на русенската хранителна промишленост, е подала молба дружеството да бъде обявено в несъстоятелност. Тази молба е разгледана от състав на Русенския окръжен съд и на 21 ноември стартира процедурата, като назначава съдебно-икономическа експертиза от вещо лице и насрочва търговското дело за несъстоятелност за 15 януари. 
От молбата на Стоянка Петрова става ясно, че публичните задължения на „Захар Био“ към 24 октомври 2018 г. са 14 280 372,72 лева и за тях срещу фирмата са образувани изпълнителни дела от ДФ „Земеделие“, НАП и община Русе. Задълженията към юридически лица са за 7,36 млн. лева. Дружеството все още е собственик на недвижими имоти и построени върху тях сгради, но те са ипотекирани като обезпечение за получен още през 2007 г. заем. Според последния финансов отчет, всички активи на дружеството са на стойност малко под 7,5 млн. лева.
Някогашната Захарна фабрика бе закупена преди години от „Литекс Комерс“ на ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев и оперира успешно под името „Захар Био“. През 2008 г. Захарната правеше по 50 млн. лева продажби и осигуряваше препитание на над 300 души. От следващата година оборотите започнаха бързо да намаляват. Целият захарен бизнес на групата бе ликвидиран, според Гриша Ганчев - заради евтиния контрабанден внос. И заводът бе затворен. През 2010 г. основните производствени мощности бяха нарязани за скрап и изнесени. По-късно основните сгради бяха съборени, а теренът - разчистен и обявен за продан. През годините имаше различни слухове за нови производства, които биха могли да се нанесат на иначе много удобното за бизнес място, но досега не е направена нито крачка напред в тази посока.