Русенските домакинства ще плащат със 17,5 стотинки повече за кубик студена вода от 1 януари, става ясно от доклада за нови цени на ВиК дружествата в страната през 2019 г., който ще се обсъжда в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ на 17 декември. Единната цена на ВиК услугата за битовите потребители (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води) ще бъде 2,946 лв./куб.м с ДДС при 2,771 лв./куб.м в момента.
Експертите на КЕВР обосновават поскъпването с натрупаната инфлация за периода август 2017 г. - октомври 2018 г., която е 4,5%. Истинското увеличение обаче е с 6,3%, така че калкулаторът на комисията за пореден път смята грешно и това /както винаги/ е в ущърб на нас, потребителите.
Откъде идва грешката е ясно. През декември миналата година КЕВР първо утвърди цена от 2,787 лева за кубик вода в Русе. След това обаче екипът на омбудсмана Мая Манолова намери грешки в сметките на регулатора както в изчисляването на инфлацията, така и в определянето на социално поносимата цена. И окончателната цена, по която плащаме водата цяла година, стана 2,771 лв./куб.м. Експертите на КЕВР обаче вземат на база не тази стойност, а предишната, от която самите те се отказаха преди година. И изчисляват увеличението върху нея. Остава да видим дали някой освен „Утро“ ще забележи тази грешка, за да я посочи на заседанието на КЕВР на 17 декември.
Иначе цената от 1 януари следва разписаната в петгодишния бизнес план на ВиК-Русе, утвърден в началото на 2017 г. Както „Утро“ вече писа, според този петгодишен план цената на водата в Русе трябва да се покачва плавно и да достигне кръгло 3 лева за кубик през 2021 г. Като числата ще се коригират всяка година с инфлацията, така че реално ще пием студена вода на все по-висока цена.
ОТ КЕВР уточняват, че новата стойност на водата е доста под социално поносимата цена на ВиК услугите, която за Русе е изчислена на 4,024 лв./куб.м с ДДС. Този показател се определя като 2,5% от средномесечния доход на лице от домакинството в региона. КЕВР изглежда все пак е променила методиката за изчисляването й, за което също настояваще омбудсманът Мая Манолова. Преди година социално поносимата цена беше над 5 лева за кубик, а сега пада с почти 20% надолу.