Да се възстанови системата ОПСИС, която 15 години е наблюдавала качеството на въздуха в Русе и Гюргево по проект с външно финансиране, предлага с писмо до кмета Пламен Стоилов, директора на РИОСВ и неправителствена организация управителят на софийската "Лабконсулт" доц.Цветан Йорданов. Това е фирмата, работила по системата, която не се използва от няколко години. 
Системата е базирана на модерната технология оптична спектроскопия и измерва голям брой специфични за района замърсители. Докато е била в действие, нейни пунктове са били монтирани на три места - в района на „Хлебна мая“, в Западната промишлена зона около „Жити“ и до сградата на РИОСВ и хотел „Рига“, който е и единственият работещ в момента. Останалите два са били демонтирани, а от „Лабконсулт“ казват, че нямат информация защо се е наложило това нарушаване на функционалността на системата.
Върви се в неправилната посока, никой не взема мерки, а аз познавам естеството на замърсяването на въздуха в Русе. Необходим е 24-часов мониторинг на качеството на въздуха, а също и възможност за идентификация на предприятията-замърсители. Това ще става със специални уреди за установяване на посоката на преноса и локализиране на източниците, с каквито ние разполагаме. Тази технология е проверена във времето и свърши много работа, каза управителят на софийската фирма доц.Цветан Йорданов, който предлага да се организира специална среща по темата за въздуха.
Що се отнася до финансовото изражение, Йорданов посочи, че то зависи от много неща, но отбеляза, че става дума за доста пари. Само доставената система по българо-румънския проект преди 15 години е възлизала на 2,5 милиона евро. За да бъде работата ефективна, сега се налага монтиране на станции за измервания на поне две места, които трябва да бъдат посочени от РИОСВ.
Суми от такъв порядък няма как да бъдат осигурени от общинския бюджет. Подобни пари могат да дойдат само от екологична програма на Министерството на околната среда и водите.
Подкрепяме всяко предложение за подобряване на качеството на въздуха. Не сме отказали среща, но това е частна фирма, от която бихме предпочели план за реални действия, а не да прави мониторинг. Ние имаме ясна програма, с РИОСВ извършваме съответните проверки, но и държавата трябва да си поеме ангажимента, защото голяма част от замърсяването на въздуха се дължи на горивните материали, които се използват за битово отопление, подчерта кметът Пламен Стоилов.
От РИОСВ пък заявиха, че писмото е адресирано до Стоилов с копие до тях и не са получавали покана за среща.