„Параходство Българско речно плаване“ продължава с продажбите на активи. В сряда превозвачът съобщи за поредната сделка, с която се разделя с танкер баржата БРП ТЕ-1. Цената на сделката не се съобщава.
Продажбата на танкер баржата е поредната операция на БРП, с която превозвачът допълва намаляващите приходи от извършени товарни превози. През октомври дружеството намали дела си в дъщерното „Порт Пристис“, чийто мажоритарен собственик вече е друга русенска фирма - „Балкантурс“ ЕООД. Преди това параходството отчете 1,72 млн. приходи от финансови операции, с които излезе на плюс за полугодието. По същия начин през миналата година БРП успя да завърши на печалба благодарение на извършената продажба на 430 000 поименни налични акции от капитала на „Маяк КМ“ АД. От сделката бяха получени 4,3 млн. лева.
Публикуваният в края на ноември консолидиран финансов отчет на БРП показва 13,52 млн. приходи до 30 септември, при 18,32 млн. за същия период на предходната година. Печалбата обаче нараства до 1,493 млн. лева, което явно се дължи на дъщерните фирми, тъй като в индивидуалния си отчет БРП съобщи само за 188 хил. лева печалба.
В консолидирания си отчет БРП включва притежаваните 100% от „Интерлихтер Словакия“, „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“. Компанията е собственик на 51% от акциите в „Маяк-КМ“ и 19% в „Порт Пристис“.
Параходството притежава още 50% от правата на глас и собствения капитал на „Варнафери“ ООД, извършващо фериботни превози до Русия и 41% от „Ви Ти Си“ /Варна/. Последното участие се оказва много ценно за БРП, защото му носи редовни дивиденти. През миналата година са получени 335 хил. лева, а за тази все още не са отчетени приходи по това перо.