Върховният административен съд окончателно отхвърли жалбите срещу трасето на бъдещата магистрала Русе-Велико Търново, които забавиха най-малко с една година изграждането на така необходимата нова пътна връзка. С толкова се увеличава и времето за ползване на покрития с кръв и скръб безалтернативен път Русе-Бяла. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
И двата пръта в колелата на магистралата дойдоха от Търновско. Новозаселилият се жител на Хотница Господин Гюров стана инициатор на възражение, че аутобанът ще минава много близо до селото, а сдружение от Горна Оряховица протестира с точно обратен мотив - че маршрутът ги заобикалял.
Така с две жалби, за които предварително беше ясно, че няма как да издържат в съда, бяха поне временно зачеркнати всички изисквани по закон експертни проучвания и мнения и проведените над 10 обществени обсъждания в двете съседни области.
В крайна сметка Върховният административен съд, до който делото стигна след няколко отлагания, се произнесе, че развитите от жалбоподателите съображения са необосновани. Това означава, че Агенция „Пътна инфраструктура“ вече може да даде ход на процедурите по изграждането на магистралата, която по предварителни разчети трябва да завърши през 2021 година. Но това дори и в най-нереалистичните мечти вече изглежда невъзможно.