Превишения от 1.5 пъти над нормата фини прахови частици са регистрирани в Русе през почивните дни от измервателна станция "Възраждане", съобщиха вчера от РИОСВ. За липсата на разсейване допринасят ниската скорост на вятъра и високото атмосферно налягане, обясняват от екоинспекцията. Според експертите причина за наситения с фини прахови частици въздух е отоплението на домовете с дърва и въглища.

Според данните на индекса на Европейската комисия за качеството на въздуха завишени стойности на замърсяване са отчетени в София, Пловдив, Русе, Перник, Горна Оряховица и Шумен. В същите градове вчера, 3 декември, замърсяването е било силно завишено, като според съобщение на сайта kmeta.bg допустимата норма е прехвърлена от 2 до 3 пъти. Разсейване на фините прахови частици се очаква след сряда, когато ще се появи вятър, уточниха метеоролози.
От екоинспекцията съобщиха и че вече са получени първите резултати от проби атмосферен въздух, взети в средата на ноември с експерименталния апарат OdorPrep и изпратени за анализ в акредитирана лаборатория в Холандия. Пробите са 4, две от тях са взети на границите на обекти в Източната промишлена зона при наличие на специфична миризма, а останалите са контролни за определяне на фоновото съдържание на атмосферни замърсители. От общо 81 анализирани летливи органични съединения в русенския въздух са регистрирани само три вещества - толуол, дихлорметан и дибромохлорметан. Техните концентрации не превишават нормите по българското екологично законодателство, уточняват от РИОСВ. Останалите 78 съединения не са открити в атмосферния въздух.                                      У