Участието на русенски студенти в различни издания на проекта на Европейския парламент, наречен "Европейско младежко събитие", е показано на изложба, която бе открита в Русенския университет. Постери припомнят трите издания на Европейското младежко събитие и как студенти от РУ са се включили в тях чрез Българо-румънския интеруниверситетски Европа център /БРИЕ/. Младите хора участват в дебатите на ЕП по два дни на всеки 2 години от 2014 г. насам. Тази година те разискваха теми, свързани с дигиталната революция, бедността, оцеляването, глобализацията на планетата.