Изложба с творби от първия международен графичен пленер "Бръшлен 2018" са подредени в една от залите на Екомузея. Експозицията бе открита снощи. Пленерът се проведе през септември, като негови организатори са община Сливо поле, кметството в село Бръшлен и сдружение "Ретро Арт". В рисуването на открито взеха участие румънската авторка Ина Стана Ребиган от Румъния и нейните колеги от Русе Роберто Андреев, Ирена Парашкевова, Румен Михайлов, Станчо Станев. В изложбата в Екомузея освен създадените по време на пленера работи са включени и други картини и графики на участниците.