В началото на идната година ще бъдат монтирани две електронни табла, които ще онагледяват данните за качеството на въздуха в Русе от измервателната станция в реално време. Все още се обмисля къде да бъдат поставени таблата, като идеята на общината е да се изберат възлови точки, откъдето гражданите да получават актуална информация за състоянието на въздуха, каквато в момента се публикува и на сайта на общинска администрация. За целта е необходимо да се създаде система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която да комуникира със сървърите на екоминистерството. За закупуването на двете информационни LED табла ще бъдат заделени 27 110 лева, като корекцията в бюджета предстои да бъде гласувана на идната сесия.