За втори път Административният съд отмени решението на Общинския съвет във Ветово, с което е приет бюджетът за 2016 година. Делото започна по жалба на кмета Георги Георгиев, според когото решението на общинския съвет е незаконосъобразно. Казусът вече бе предмет на съдебен спор, но след обжалване на съдебния акт и отмяната му от касационната инстанция производството бе върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.
Според съда оспореното решение е издадено от компетентен орган, но има съществени нарушения на административно производствените правила и липса на мотиви. Самото предложение на председателя на общинския съвет е внесено само ден преди сесията, като то не е било разгледано от комисиите към общинския съвет. Нарушени са и правата на гражданите на Ветово, тъй като населението и общинските съветници не са били надлежно уведомени. Наред с това съдът е установил, че приетият бюджет е различен от внесения проект. 
Сагата с решението на Общинския съвет във Ветово, с което е приет бюджетът за 2016 година, стигна до финал, като Административния съд го отмени за втори път. Съдебното решение може да се обжалва.