Писателката Румяна Захариева, която от 1970 година живее в Германия, ще си припомни тийнейджърските си години в русенската Английска гимназия. На 5 декември Захариева идва в града на младежките си трепети, за да представи своя книга, посветена на детството. От 17 ч в регионална библиотека "Любен Каравелов" тя ще сподели с читателите своята книга "Ръкавици за студената война", която вече е претърпяла 5 издания в Германия. За изданието на български /превода на текста е направила самата авторка, която от години пише само на немски/ ще говори проф.Пенка Ангелова.