Срещнахме хора, на които буквално променихме живота. Това сподели социалният педагог в сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ Мариана Минева, която провеждаше индивидуални и групови психолого-педагогически консултации с деца и родители в рамките на проекта за ранна социализация чрез образователна интеграция. Всички изпълнени дейности, за които педагози, професионалисти, работещи с деца, и представители на институциите и неправителствени организации обединиха усилията си, бяха представени на конференция, в която бяха отчетени и постигнатите резултати. 
По проекта беше разработена методика за диагностика на училищната готовност на децата в подготвителна група, като при прилагането й стана ясно, че недоброто владеене на български език от някои деца е сериозна бариера. При постъпване в училище именно това пречи да се справят с учебния материал и впоследствие води до социално изключване, отбеляза клиничният психолог Симеон Тодоров.