Истински празник отбеляза успешния край на проекта „Учим с действия, учим с обич“, организиран от клуб Сороптимист Интернешънъл-Русе, който обхвана Центъра за работа с деца на улицата към Българския червен кръст и Центъра за настаняване от семеен тип към община Русе. В него се включиха и партньорите по проекта - студенти от академичен клуб „Млад педагог, млад социален педагог“ с ръководител доц.Багряна Илиева и ученици от Младежкия Червен кръст, участвали активно в обучението на децата в неформална извънучилищна среда. Гости на събитието бяха доц. Атанасова – декан на Факултета по природни науки и образование и доц. Анелия Манукова, като приятел и спомоществовател в инициативите на клуб Сороптимист Интернешънъл.
Децата разказваха, показваха какво са научили, пяха и танцуваха, облечени в национални носии и водени с много вещина и топлота от своите по-големи приятели от трите клуба. Уменията, които демонстрираха със завладяващ ентусиазъм и желание да се изяват, бяха свързани с българските традиции и обичаи. Всъщност това беше една от водещите цели на проекта - да се създаде у тези деца самочувствие и желание за изява. Мотивацията да научат повече за света около тях също беше една от постигнатите проектни цели. 
Най-важна от всичко беше взаимната обич и желание за бъдещи срещи. Това беше и най-голямото удовлетворение за инициаторите - Сороптимист Интернешънъл с президент Вилиана Молнар.