Сдружение "Еквилибриум" спечели първа награда на национално ниво в категорията "Успешна промяна" на Държавната агенция за закрила на детето. Русенското сдружение получи новоучредения отличителен знак на ДАЗД "Аз гарантирам щастливо детство" за принос в защитата на правата на децата. Наградата е признание за работата в областта на ранното детство в Русе и за постигнатото с децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Бяла, изведени преди 3 години от закрити институции. Ръководството на сдружението посвещава отличителния знак на невероятния екип и на децата с променени съдби.