Два компютъра и два абонамента за програмата „Уча се“. ще получи Центърът за работа с деца на улицата към БЧК. Официално даренията ще бъдат връчени в петък, когато русенският дамски клуб „Сороптимист Интернешънъл“ и децата ще разкажат за своите срещи, пътувания, емоции през изминалата година. В рамките на проекта „Учене с действия, учене с обич“, подкрепен финансово от Европейската федерация на „Сороптимист Интернешънъл“, дамите помогнаха на русенчетата да придобият самочувствие и мотивация за учене. Срещите ще продължат, уверяват от клуба и поясняват, че компютрите ще бъдат дарени от катедра „Компютърни системи и технологии“ на РУ, а абонаментите за „Уча се“. - от клуб „Сороптимист“.