По традиция в третия четвъртък на ноември се отбелязва Международния ден без тютюнопушене.
 
Според данни от изготвения от Европейската комисия „Здравен профил за България“, 2017 г., разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в Европейския съюз (ЕС) и е с почти 7% над средното. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35%) мъже, пушат ежедневно.

Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни. Разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21%, след Хърватия), а при 15-годишните момичета 30% са редовни пушачи, което е най-високото равнище в ЕС.
 
В страната ни Министерството на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Националното сдружение на общините на Република България и Общинските съвети по наркотични вещества ще отбележат Международния ден без тютюнопушене с редица прояви в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея. Мотото на кампанията е „Спри сега за по-добро здраве утре”.
 
Основната цел на кампанията е активните пушачи да преустановят употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия.

Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за болестност и смъртност сред населението. Данните в България показват, че 13,5% от всички болести и 12,4% от смъртните случаи възникват вследствие употребата на тютюневи изделия. Изчислено е, че в Европейски мащаб всяка година приблизително 650 000 активни и пасивни пушачи умират преждевременно.