Изплатените от застрахователите обезщетения по "Гражданска отговорност" са едва 55% от получените от тях премии за задължителната застраховка. Това показва проверка на "Утро". От началото на годината до 31 август по ГО всички дружества са получили 616 631 141 лева. Изплатените обезщетения възлизат на 337 647 923 лева. Числата не са някаква тайна - Комисията за финансов надзор ги оповестява регулярно на сайта си. Кой знае защо обаче в разгърналия се дебат никой не ги взема под внимание.
Сметката показва, че браншът като цяло е на плюс от застраховката с 279 млн. лева. И съвсем не е необходимо да я субсидира с приходи от други дейности, както някои ни обясняват. Дори една сериозна част от тия 279 млн. лева да отиват за данъци, комисиони на брокерите и т.н., очевидно застрахователният бизнес остава с прилична печалба и при сегашните цени на полиците. И няма никаква необходимост тя да поскъпва до 1000 лева. Точно обратното - цената й може да падне с 20-30%.
Но адвокатските кантори ни заливат с дела след решението на Върховния касационен съд от 21 юни тази година, което разширява кръга на близките, които могат да търсят обезщетения, казват застрахователите. Наистина компенсации за неимуществени щети вече могат да искат баби, дядовци, лели, братовчеди и всеки, който може да докаже трайна емоционална връзка с починалия. Според решението на ВКС обаче става въпрос за изключителни случаи, когато например починалият е живеел с леля си вместо с родителите. И можем да се обзаложим, че нито едно заведено след 21 юни дело още не е приключило, така че платени обезщетения на баби и дядовци няма, а вероятно няма да има освен в описаните изключителни случаи.
И трето - колко да са тези загинали в катастрофи, за които уж адвокатите заливали застрахователните дружества с дела? МВР дава много точна статистика за загиналите на пътя - до 8 ноември тази година те са 528 души. В последните години броят им варира от 601 до 708. Една голяма част от тях всъщност загиват по своя вина, така че на никой на никого не следва да плаща обезщетение. Но дори половината от тях да са починали по вина на някой друг - това са 350 човека. И по 100 хил. лева обезщетение да сметнем, това прави 35 млн. лева - около 5% от сумата на получаваните от бранша премии. И това е в най-лошия случай. Реалността вероятно е доста по-добра (за застрахователите). Но те си имат акционери, които искат печалби. Колкото по-големи, толкова по-добре. Естествено, най-лесно се печели от задължителни застраховки, затова най-много се лобира за тях.