До 16 ноември русенци могат да подкрепят онлайн за своето любимо заведение за хранене и развлечение, туристическа фирма или организация, свързана с подготвяне на събития, напомни вчера кметът Пламен Стоилов. Гласуването става на сайта на общината http://ruse-bg.eu/vote/dunavskilimes2018. 
Участниците са разпределени в три различни категории с няколко подкатегории. Участниците в две от тях - „Любимо заведение“ и „Най-оригинален туристически продукт“, ще бъдат оценявани пряко от жителите и гостите на Община Русе чрез нарочна онлайн анкета. В третата категория „Места за настаняване“ победителите ще бъдат определени на база официална справка на Община Русе за внесения туристически данък и заетостта в съотношение с легловата база за периода от една календарна година.
Победителите ще бъдат обявени на церемония в рамките на Дунавски Лимес - Годишни награди на община Русе в сферата на туризма.