Сагата с решението на Общинския съвет във Ветово, с което е приет бюджетът за 2016 година, е на път да приключи. Делото по жалба на кмета Георги Георгиев беше гледано вчера в Административния съд, като то е обявено за решаване в законоустановения 30-дневен срок.
Казусът вече бе предмет на съдебен спор, но след обжалване на съдебния акт и отмяната му от касационната инстанция производството бе върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, като бяха дадени задължителни указания. На вчерашното заседание съдът прие представените доказателства и даде 7-дневен срок на страните за представяне на писмените им защити. Според кмета Георгиев решението на общинския съвет, с което е приет бюджетът за 2016, трябва да бъде отменено. Общинският съвет пък настоява, че жалбата е неоснователна. След обявяването на съдебното решение, то ще може да се обжалва.