В специална машина на времето бе превърнат вчера коридорът на втория етаж в Професионалната гимназия за промишлени технологии „Атанас Буров“. В деня на 95-годишнината на училището учениците и техните учители се бяха постарали да покажат как се е развивала историята на школото. Първото, което виждаха гостите, бе реверансът към Паисий Хилендарски и Петър Берон, които разгръщаха своите „История славянобългарска“ и „Рибния буквар“, които са в основата на новото българско образование. Следваха работилници на ковачи, обущари, сарачи, които пресъздаваха занаятите, на които са били обучавани едновремешните ученици във Вечерното чирашко училище, отворило врати на 4 ноември 1923 г. с подписа на Атанас Буров. Момчета с гащеризони пък показваха как се справят с газовите инсталации днешните възпитаници на ПГПТ. До тях ученици, които изучават тънкостите на готварството, предлагаха на гостите да отгатнат коя от билките и подправките на техния щанд как се нарича. Разпозналите растенията получаваха шоколадче, а момчетата увериха, че след празника ще си присадят полезните треви в сандъчета и ще ги отглеждат в кулинарния кабинет. По стените на коридора бяха окачени рисунки на гимназисти, една от стаите също бе украсена с рисунки, но тематични - за Хелоуин, и там учениците гледаха на английски за американския тиквен празник. 
Официалното тържество също разчупи традицията, като се проведе вместо в аулата, както е обичайно, в дъното на коридора с работилниците. Директорът на ПГПТ Венцислав Василев държа емоционално слово, като припомни, че училище „Буров“ е част от русенската история. Специални поздравления поднесоха началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева, Валерия Видинлиева, изпълнителен директор на „Овъргаз“ /тя дойде за празника на русенската гимназия заедно с генерал Михо Михов, който отговаря за професионалното образование в „Овъргаз“/, други партньори и приятели на ПГПТ. Празникът продължи с дискотека за учениците и с коктейл за преподавателите и гостите.