Над половин милион лева ще струва на русенския бизнес подмяната на касовите апарати, наложена от новото изискване по изградената дистанционна връзка с НАП да се предават и данни от всяка касова бележка, показват изчисления на "Утро". Точно колко устройства трябва да се модернизират, никой не може да каже, но от подмяна се нуждаят грубо около половината от регистрираните в областта близо 11 хил. касови апарата. По оценките на данъчните разходът за бизнеса за актуализацията на софтуера е средно около 120 лв. на работно място с компютър и фискален принтер. Подмяната само на принтера струва средно 275 лв. 
До изискването се стигна, след като се оказа, че в системата на НАП има пробив и софтуерът, с който работят касовите апарати, подлежи на сериозни манипулации. Данъчните изчислиха загуби от 330 млн. лева за фиска от укриване на обороти и манипулиране на фискални системи основно в заведения за хранене и развлечения и обекти по курортите. 
Според променените изисквания, данни за всяка касова бележка вече ще се изпращат в НАП, а всеки фискален бон ще съдържа уникален QR код, позволяващ той да бъде проверен от клиента с мобилно приложение. Новите правила забраняват служебните бонове, а търговците, които използват софтуер за управление на продажбите, трябва да свържат всички фискални устройства и принтери, намиращи се в търговския обект с него. Въвежда се и задължение търговците, които оперират електронни магазини, да ги обявят в приходната агенция. 
Сроковете в законодателството, които изискват всеки регистриран по ДДС търговец да модифицира или смени фискалното си устройство до края на март 2019 г., а всички нерегистрирани по ДДС да направят същото до края на юни идната година са изпълними, ако всички заинтересовани страни започнат подготовката веднага, твърдят от НАП. В първата десетдневка на декември на пазара ще се предлагат фискални устройства и системи, отговарящи на новите нормативни изисквания. Към момента за изпитване в Българския институт по метрология вече са предадени 12 модела фискални устройства, като се очаква те да бъдат предложени за продажба в търговската мрежа до 40 дни.
На интернет страницата на НАП е публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да провери дали то подлежи на доработване или не.