18 са кандидатите за директори на училища в обявените от Регионалното управление на образованието конкурси, които са допуснати до състезанието. Двадесет са били заявилите намерения да оглавят някои елитни и други по-обикновени учебни заведения в Русе и областта, но двама не са допуснати поради непълен комплект документи и поради несъответствие на изискванията. И двамата недопуснати кандидати - Димитър Тошков и Милослава Колева, са проявили интерес към Професионалната гимназия по икономика и управление "Елиас Канети". 
Прави впечатление, че за училищата извън Русе кандидатите са само по един. Такова е положението с обединеното училище "Св.Климент Охридски", където единствен кандидат е Нели Димова, същото е и при основно училище "Петко Р.Славейков" в Смирненски, за ръководния пост на което документи е подала само Мюжген Ахмедова. Само Гергана Проданова се е кандидатирала за шеф на началното училище "Васил Априлов" в Хотанца, а Камелия Божкова е единственият кандидат за директор на основно училище "Христо Ботев" в Ценово. 
Към трите русенски училища интересът е значително по-голям. Най-много са желаещите да ръководят основно училище "Любен Каравелов" - шестима. Освен изпълняващия длъжността директор Деян Стайков, този пост са пожелали също Даниела Дойнова-Кънчева, Маргарита Стоилова, Веселка Николаева, Кремена Кръстева и Росица Кунчева. 
Само с един по-малко са мераклиите да оглавят средно училище "Йордан Йовков". Заемащата временно длъжността Еленка Георгиева се кандидатира за мястото на титуляр, тя ще се състезава с Валентин Дочев, Милослава Колева /която е кандидатствала и за ПГИУ/ и с Кремена Кръстева и Росица Кунчева, които са сред кандидатите за "Л.Каравелов". 
Калина Пенева, която донеотдавна беше зам.-директор, а сега временно изпълнява длъжността директор на Икономическата гимназия, ще се яви на състезанието за титуляр. Останалите трима кандидати са Анелия Георгиева, Даниела Дойнова-Кънева и Марина Мунева-Петкова. 
Който от кандидатите се справи успешно с теста на 21 ноември, на следващия ден ще се яви на интервю, което ще определи бъдещите директори на училищата, чиито шефове освободиха кабинетите си поради излизане в пенсия.