Дейността на Hewlett Packard Enterprise (HPE) в България минава под ръководството на нов партньор. Сделката, обявена през лятото на тази година, бе одобрена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вчера.

"Селектиум България" с краен собственик Midis Group, ще придобие дълготрайните активи на HPE, наемните договори, както и част от служителите, става ясно от решението на антимонополната комисия, както и търговските договори за извършването на услуги по хардуерна поддръжка в България.

Дъщерни дружества на Midis поемат дейността на HPE и в Хърватия, Сърбия, Кения, Нигерия и Мароко, става ясно от съобщение на компанията. Договорът е продиктуван от решението на дружеството-майка на "ХПЕ България" за преминаване на нов модел на присъствие в тези държави, при който компанията промяна вертикалната структура на своите местни операции по поддръжка.

По силата на споразумението "Селектиум" ще изпълнява ролята на основен регионален партньор за България и редица други страни, като ще предоставя изключително услуги по хардуерна поддръжка. От днес дружеството поема всички аспекти на бизнеса на "Хюлет Пакард България" ЕООД у нас.

Самата "Селектиум България" продава и оборудване на Konica Minolta Medica - компютърна радиография, приложима в болници и диагностични центрове.

Midis има над 4 000 служители в световен мащаб и годишен оборот от над $4 милиарда през 2017 г.