Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания ще се ползват от двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител. Това предвиждат промени в Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които бяха одобрени на второ четене с приемането на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане.

С цел намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма да ползва данъчното облекчение. Предвижда се посочените промени да се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2018 г.

Подаването на годишната данъчна декларация за самоосигуряващите се лица ще става само по електронен път. 
Придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, ще се облагат с окончателен данък, вместо с данък върху годишната данъчна основа, като се повишава стойността на необлагаемите награди от 30 на 100 лв.

Спор в пленарната зала предизвика предложението на БСП за преминаване към скала на прогресивно подоходно облагане и за намаляване на месечната данъчна основа на доходите от трудови правоотношения на родителите с 500 лева на дете.

От левицата заявиха, че плоският данък не изпълнява функциите си и предложиха ставката от 10 процента да се запази за хората с доходи до 3900 лева на месец, т.е. за 2 250 000 работещи данъчната тежест да не се променя, а да се увеличи ставката за останалите 47 000 души с доходи над тази сума. Идеите им обаче не получиха подкрепа в пленарната зала.

От ГЕРБ и ДПС защитиха плоския данък. Ниското данъчно облагане при преките данъци е изключително, да не кажа единственото, конкурентно предимство на българската икономика, коментира Йордан Цонев /ДПС/, цитиран от БТА. Той отбеляза, че именно ниските осигуровки и данъчно облагане правят България атрактивна за IT сектора. Ако плоският данък остане, парите за социална политика ще бъдат повече, смята Цонев.

Менда Стоянова /ГЕРБ/ отбеляза, че 50 хиляди са заети в сектора на информационните технологии. Точно толкова стана дума, че получават над 3900 лева и ще бъдат облагани с по-високата ставка до 25 процента, посочи тя.

БСП иска точно с тези 50 хиляди да затвори ножицата на доходите, само че през данъчно облагане не се затваря ножица на доходите, тя се затваря с преструктуриране на икономиката в иновативни производства и дейности с по-висока добавена стойност, които ще плащат по-високи заплати, коментира Стоянова.