Русенската машиностроителна фирма "Спарки" удвоява загубата си през третото тримесечие и към 30 септември е на минус с 693 хил. лева, става ясно от предварителния, неодитиран отчет на дружеството. Първото полугодие на настоящата година бе завършено със счетоводна загуба от 316 хил. лева. Финансовият резултат се влошава съществено спрямо предходната година, когато за деветмесечието бе отчетена минимална загуба от 15 хил. лева. Спрямо първото тримесечие се отчита незначително подобрение.
За периода януари-септември "Спарки" реализира на индивидуална база нетни приходи в размер на 18,483 млн. лв. спрямо 17,583 млн. лева за предходната година. Продажбите се увеличават с 5% или с 900 хил. лева. Разходите за дейността обаче нарастват с 1,5 млн. лв. Само за лихви по отпуснатите кредити са броени 747 хил. лева.
Към 30 септември общата сума на активите на "Спарки" е 38,570 млн. лв., а стойността на собствения капитал вече е 9,570 млн. лв.
За деветмесечието текущите пасиви на машиностроителната фирма нарастват с 1,4 млн. лева до 27,6 млн. лева и надвишват с повече от 7 млн. лева текущите активи, което показва, че фирмата има проблеми с управлението на паричните потоци. 
"Спарки" се бори с многомилионните си задължения вече близо 10 години, но те си остават на едно постоянно ниво, като редовно се разсрочват. Основен кредитор на русенското дружество вече е Българската банка за развитие. 
"Спарки" дава работа на около 480 човека.