46 335 143 лева по обработени и платени 280 заявления са изплатени тази година по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Процентът на реализация за финансовата 2018 г. е 91,38% от всичко предвидени 50 708 027 лева.
Дейността, по която са одобрени най-голям брой проекти - 75, е презасаждане без промяна на местонахождението. Голям е интересът и към дейността изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване, по която са одобрени 74 проекта. Подписани са 14 проекта за противоерозионни съоръжения с оторизирана сума от над 5,3 млн. лева.
Мярката финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др. Програмата е много търсена от лозарите в цялата страна, тъй като масивите навсякъде са много стари. В Русенска област 2/3 от лозята са на възраст над 30 години и на практика не се обработват.
Мярката за преструктуриране за периода 2014-2018 г. разполагаше с бюджет от над близо 253,216 млн. лв. (129, 469 млн. евро).