Информационен ден относно изпълнението на проект, целящ повишаване капацитета на малките и средните предприятия в областта на туризма се проведе в Русе. В срещата участва областният управител на Русе Галин Григоров. 
Проектът се изпълнява от Министерство на туризма и е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общата му стойност е 5 052 041,08 лв., от които 4 294 234,92 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и малко на 757 800 лв. са национално съфинансиране. Очаква се той да приключи до края на май 2021 г.
В рамките на проекта ще бъдат разкрити офиси на Организацията за управление на туристическите райони в Русе, Велико Търново, София, Пловдив, Казанлък, Благоевград, Смолян, Варна и Бургас. Фокусът на дейността им ще бъде поставен върху извършването на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в отделните райони, изготвянето на анализи и прогнози за туристическото развитие, разработването на маркетингови стратегии и комуникационни планове за всеки от туристическите райони, както и провеждането на активна реклама на туристическите продукти на съответния регион. За целта ще се подпомагат участия на фирми от бранша в разнообразни събития, като изложения и панаири.