Днешният 31 октомври е последният ден, в който се приемат заявления от хора, които искат да получават целеви помощи за отопление, напомни директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Милена Влахова. Тази година одобрените ще получат 374,15 лв. за целия отоплителен период или по 74.83 лева за месец.
Тази година кандидатите са повече от миналата - до вчера са подадени 7064 заявления /само за община Русе те са 2786/, докато преди година са били 6765. Разликата е около 5%. Най-голям е броят на желаещите да се топлят с твърдо гориво - 5477. Електричеството са избрали 1028 от подалите декларации.
Вече са издадени одобрения за 5922 от заявките, 634 са получили отказ, а останалите 508 в момента се обработват, каза Влахова. Отказите са най-вече поради надвишаване на дохода, както и заради установени от социалните недекларирани доходи от ренти, наеми, продажби и прехвърляния на имоти. Не са малко обаче и отказите, които се издават, след като при няколко посещения на специалистите от РДСП на посочения адрес се оказва, че подалите заявление не живеят там.