Плакет и грамота от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа - ЮНЕСКО в София бе връчен на директора на Историческия музей в Русе проф.Николай Ненов и на неговия колега Ангел Янков от Регионалния етнографски музей в Пловдив. Наградата е за изложбата „От Виена и Константинопол. Етнография на града“, реализирана в партньорство от двата музея. Отличието бе връчено на церемонията за награждаване на участниците в конкурса за самостоятелна и съвместна мобилна изложба на Панаира на музейните изложби в Русе от председателя на центъра д-р Ирена Тодорова.