От шахта на площадката на "Изома" се е носела специфичната миризма на нефтопродукти в Източна промишлена зона, за която граждани подадоха сигнал в края на миналата седмица, съобщиха вчера от екоинспекцията. Извънредна проверка с представител на ВиК, чиято грижа e градската канализационна мрежа, е показала, че оплакванията за задушливата смрад не са случайни. 
Сигналът е подаден в инспекцията на 26 октомври от служители на фирма за производство на дамско облекло, която се намира на площадката на "Изома-Русе" ЕООД, припомнят от РИОСВ. Тъй като имало съмнения за изхвърляне на непречистени отпадъчни води в градската канализация, по време на проверката инспекторите настояли да бъдат отворени и огледани всички ревизионни шахти на площадките на "Изома" и на "Лубрика".
Специфична миризма на нефтопродукти е усетена единствено в последната шахта от площадковата канализация на "Изома", обясняват от екоинспекцията. И уточняват, че въпросната шахта се намира преди включването на отпадъчните води в градската канализационна мрежа. Миризмата, която се носела от нея, била същата като онази, която пречела да дишат работещите в сградата на шивашкото предприятие.
От РИОСВ са дали на ВиК предписания да установи потоците води, които постъпват във въпросната шахта, а също и да представи информация за сключените договори за заустване на отпадъчните води на дружествата, които работят в района.