В центъра на цифровата трансформация искам да остане човекът. Човекът е този, който управлява, заяви българският еврокомисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел, предаде БГНЕС.

Мария Габриел взе участие в конференцията „Технологии и единен цифров пазар: възможности и предизвикателства“ , на която експерти в областта представиха данни за това как развитието на сектора променя ежедневието ни.

„Затова е изключително важно да подчертаем, че цифровизацията наистина е символ на нещо позитивно – на влиянието на новите технологии върху обществото и работните места, като един от основните двигатели на растежа и конкурентоспособността на Европа“, смята българският еврокомисар. Тя даде пример с промяната в стойността на сектора от 1995 до 2015 г., който е нараснал 3,5 пъти, а световната икономика като цяло – 1,4 пъти.

„За България трябва да подчертаем изключителната важност на информационните и комуникационните технология. Най-високият растеж в добавена стойност в сектора сред държавите-членки на ЕС, се отбелязва в три държави и аз се гордея, че България е една от тях, наред с Люксембург и Полша“, подчерта Мария Габриел.

Според нея трябва ясно да бъде откроено положителното въздействие на цифровизация в почти всеки сектор на икономиката и публичните услуги. „Всичко това може да позволи начинът, по който се проектира, произвежда и доставя всеки продукт да бъде подобрен“, допълни Габриел. Но наред с ползите от цифровата трансформация тя изтъкна необходимостта от ясно осъзнаване на предизвикателствата и рисковете, които тя носи. „Несъмнено темата за цифровите умения и образованието ще бъде една от водещите. Разбира се, темата за сигурността и нейното кибер измерение придобива особено голяма важност“, смята Габриел.

Тя допълни, че подходът на ЕС спрямо цифровизацията е основан на ценности – неприкосновеността на личните данни, недискриминация, отворена търговия, достойнство и справедливост. „Затова ЕС създаде най-високия стандарт за защита на личните данни“, аргументира се Мария Габриел.

Модератор на дискусията беше Цветан Цветанов, председател на ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Пред участниците той подчерта, че в Европа има около 80 млн. граждани, които нямат елементарни познания, свързани с новите технологии.

„На всички е ясно, че в момента най-големият недостиг е този на квалифицираната работна ръка. Точно тук усилията, които ще вложат ЕК и всички държави-членки на ЕС, са свързани с увеличаването на способностите на всички, които се нуждаят от това, за да може те да отговорят на изискванията на новите работни места“, коментира той.