Остават няколко дни до 31 октомври 2018 г. - сряда, когато е крайния срок да се декларира дължимият авансов данък за доходи на физически лица, получени през третото тримесечие на годината, напомнят от НАП-Русе. Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде  Декларация образец 4001. Авансовият данък удържан за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници също се декларира в този срок. Това се отнася за  наемодателите, когато наемателите са физически лица, за самоосигуряващи се и за регистрираните земеделски стопани, които следва да определят и декларират дължимия авансов данък за получените доходи през третото тримесечие, включително и от субсидиите през периода. Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице, което им е изплатило дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася авансовия данък.
Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем, от друга стопанска дейност или паричен доход от други източници, че желаят да им бъде удържан авансов данък. При липсата на писмено заявено желание, по закон не следва да удържа авансово данък.У