Поради предстоящото понижение на температурите "Топлофикация Русе" започна поетапно пускане на отоплението към своите абонати, съобщиха от дружеството. Първоначално топлото ще тръгне към училища, болници и детски градини и др. социални заведения.
С цел по-качествената работа на отоплителните инсталации е препоръчително до първоначалното затопляне на радиаторите същите да бъдат с отворени кранове, припомнят от дружеството. Необходимо е и да бъдат обезвъздушени радиаторите и инсталациите. 
От "Топлофикация Русе" предупреждават, че не е възможно да се пусне отоплението на обекти, чиито сградни инсталации са все още празни поради недовършени ремонти в сградите.
През летния сезон са проведени редица планови мероприятия свързани с есенно-зимната подготовка на дружеството и успешното стартиране на отоплителния сезон. Извършени са планирани ремонтни дейности, както в самата централа, така и на повече от 50 точки от топлопреносната мрежа, като са отстранени дефектирали и корозирали участъци от топлопроводите. Извършена е рехабилитация и профилактика на всички абонатни станции собственост на дружеството, като са отремонтирани или подменени компрометирани и неработещи елементи от тях, в това число топлообменици, циркулационни помпи, различни видове арматура, елементи от системите за автоматично регулиране и др. Подсигурени са необходимите минимални количества от тръби, елементи и резервни части за топлопроводи и абонатни станции, даващи възможност за отстраняване на възникнали проблеми с топлоподаването в най-кратки срокове. 
Сформирани са ремонтно-експлоатационни екипи позиционирани в различните топлофицирани райони на града. За периода от ефективното начало на отоплителния сезон до неговия край, всеки един от изброените екипи в извън работно време поддържа служители на домашно дежурство за реакция при възникване на спешни ситуации по топлопреносната мрежа, съобщават от "Топлофикация Русе".