Само една фирма има интерес да направи проучване и проект, както и да предложи актуални конструктивни решения и строителни технологии за укрепването на потъващия блок "Русия". Това е варненската "Фрибул", която е единственият участник в обществената поръчка за изготвянето на инвестиционен работен проект за печално известния наклонен блок срещу Автогара юг.  За да не се застрашават животът и здравето на живеещите в проблемната сграда, се наложи да бъдат съкратени сроковете за получаване на офертите. А иначе проучвателните и проектни дейности трябва да приключат между два и четири месеца от датата на подписването на договора. За изготвянето на проекта за укрепване на сградата и земната основа около нея министерството отпусна 108 000 лева.
Строеният през 1968 година 12-етажен блок „Русия“ започва да пропада след силното земетресение във Вранча на 4 март 1977 година и в момента в горната си част има отклонение от 79 сантиметра. По земната основа на сградата има много неравномерни слягания, които са причинили значителни повреди по фугите, пукнатини и деформации по носещата конструкция на сградата. Бетоновото покритие на покривните елементи е почти напълно разрушено и носещата армировка е силно корозирала, а това създава потенциален риск за безопасността на обитателите в сградата.