Анкети и проучвания сред населението в общината, с които да се определят проблемите, нуждите и очакванията от дългоочакваната актуализация на транспортната схема се провеждат в момента в Русе. Това е част от първия етап в изработването на новата транспортна схема, при която най-важното изискване е да няма дублиране на линии от автотранспорта, електротранспорта и междуселищните линии. Предвижда се 3200 русенци да бъдат питани за навиците, желанията и начина им на придвижване, а второ проучване "Броящ пътник" ще покаже интензивността на трафика на градския транспорт.
След обработването на резултатите ще се установят критичните моменти в пиковите часове и натоварването на линиите от градския транспорт по време на празничните и почивните дни. Във втория етап на актуализацията ще се направят редица обществени обсъждания за разработена маршрутна схема с няколко варианта. В срещите ще участват граждани, експерти, работодатели и всички заинтересовани страни, за да бъде взето тяхното мнение. На финала ще бъдат включени и разписанията на превозните средства.
За да има максимална ефективност и русенци да бъдат удовлетворени от маршрутите на градския транспорт, ще бъде използван специален софтуер, който ще сведе до минимум субективния елемент и риска от човешка грешка. Очаква се новата транспортна схема да е готова догодина през лятото, а след това разписанията и маршрутите да бъдат одобрени от общинския съвет. Последната транспортна схема е разработена през 1983 година, а с изработката на новата се цели подобрение на качеството на обществения транспорт.