Русенската областна дирекция "Земеделие" обяви търг с тайно наддаване за още два парцела, бивши стопански дворове в землището на село Мечка. Началната цена за терен от 5 дка, използван за нива, е 3000 лева. Другият от 2,5 дка е лозе, за него наддаването тръгва от 4925 лева.
Заявления за участие в търга се подават в Областна дирекция "Земеделие" в 30-дневен срок от публикуване на обявлението. Депозитът за участие е 10% от началната цена. Търгът се провежда, ако поне двама кандидати подадат заявления за участие. 
В последните години над 20 такива парцела, останали от отдавна разформированите АПК, бяха продадени на търгове. Последните седем от тях бяха пласирани през август. Най-много пари бяха платени за терен от 46 939 кв.м в регулация в землището на Черешово - 130 500 лв.