Ценово ще купи ново специализирано оборудване, което ще се използва за снегопочистване, опесъчаване, както и за почистване на дренажни и напоителни канали, канавки, банкети, а също за отстраняване на трева и храсти. Освен това ще се създаде стратегия, с която да се координират действията на екипите срещу природни бедствия и рискове от двете страни на Дунава, като ще се закупи и тренировъчно оборудване за оказване на първа медицинска помощ. Това са част от дейностите по новия трансграничен проект, който община Ценово започна заедно с румънските общините Хотареле и Гряка. Проектът ще се изпълнява две години, като по него за Ценово са предвидени 414 448 евро.