Софийската фирма "Лог-Сиберия" спечели обществената поръчка за подмяната на старите осветителни тела по централните улици и булеварди и в Парка на възрожденците. Около 1209 улични и 435 паркови осветителни тела ще бъдат заменени с нови, с LED технология и с по-висока енергийна ефективност. 
Подмяна на старите осветителна тела е предвидена за всички улици и пространства, заключени между булевардите "Цар Освободител", "Придунавски" в участъка от ул. "Мостова" до ул. "Независимост" и бул. "Съединение". Ново енергоспестяващо осветление ще се монтира в зоните по улиците "Николаевска", "19 февруари", "Одрин", "Цар Калоян" и "Независимост", а също и в целия Парк на възрожденците. Към момента осветлението в тези участъци е с натриеви лампи с високо налягане, което значително се различава от новата LED технология. За проектирането и строителните дейности общината ще плати 2 274 996 лева.
Замяна ще бъде направена и на некачествените стълбове, а където липсват или са на неподходящо място, ще бъдат поставени нови. Отделно ще се направи единна система за мониторинг и радиоуправление на осветлението, каквато в момента липсва. Тя ще събира информация за текущата консумация, ще има възможност да засича превозни средства и пешеходци и да се управлява интензитетът на светене на лампите. Предстои с фирмата победител да бъде подписан договор, след което да се премине към проектирането и строителството. Всички осветителни тела, светлинни източници и компоненти на изградената система трябва да имат гаранционен период от 10 години.