Във всички държави-членки на ЕС през 2016 жените живеят по-дълго от мъжете. Средната възраст е 83.6 години за жените и 78.2 години за мъжете с разлика от 5.4 години. Това става ясно от изследването "Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет 2018" на Евростат, представен от Националния статистически институт, предаде "Дневник".

Сред държавите разликата във възрастта на жените и мъжете варира от 10-11 години в Латвия и Литва до под 4 години в Дания, Ирландия, Малта, Холандия, Швеция и Обединеното кралство. Данните сочат, че в Европейския съюз жените са 5% повече от мъжете. На 100 мъже се падат 105 жени. В почти всички страни жените са повече от мъжете, като най-голяма е разликата в Латвия (18%), Литва (17%) и Естония (13%), докато в Люксембург, Малта и Швеция мъжете са малко повече от жените.

Злокачествените новообразувания, болестите на сърцето (напр. инфаркт) и мозъчносъдовите заболявания (напр. инсулт) са трите най-често срещани причини за смърт както при жените, така и при мъжете в ЕС. И при трите причини смъртността е по-голяма при мъжете, отколкото при жените: през 2015 г. в ЕС от злокачествени новообразувания са умрели 346 мъже и 201 жени, от болести на сърцето - 172 мъже и 95 жени, и от мозъчносъдови заболявания - 93 мъже и 78 жени на 100 000 мъже/жени.

Големи различия се отчитат в начина, по който живеят жените и мъжете - заедно, сами, с или без деца - 7.6% от жените на възраст 25 - 49 години живеят сами с деца в сравнение с 1.1% от мъжете на същата възраст. За живеещите сами без деца в тази възрастова група делът на жените е 9.6% и 16.3% - на мъжете. Големи различия има и между жените и мъжете на възраст 65 и повече години - делът на възрастните жени, живеещи сами (40.4%), е два пъти по-голям, отколкото при мъжете (19.9%). При другите възрастови групи има по-малки разлики. Сред младите хора 8.5% от жените и 8.1% от мъжете на възраст от 15 до 24 години живеят сами. Същото важи и при съвместно живеещите - 45.1% от жените и 48.4% от мъжете на възраст 15 и повече години в ЕС живеят с партньор.

Анализът показва, че в ЕС през 2017 г. жените са напуснали дома на родителите си на по-ранна възраст от мъжете (средно - 25 години за жените и 27 за мъжете). Във всички държави членки жените сключват брак по-рано от мъжете, като през 2016 г. разликата във възрастта при сключване на първи брак е над 3 години в България, Румъния и Гърция, а в Ирландия (2015 г.), Португалия и Обединеното кралство (2015 г.) - по-малка от 2 години. Що се отнася до средната възраст на жените при раждане на първо дете - през 2016 г. в ЕС тя е 29 години, като варира от около 26 години в България и Румъния до 31 години в Испания и Италия.

Въпреки големите различия в живота на жените и мъжете те са почти еднакво удовлетворени от живота, който водят. В ЕС през 2013 г. жените на възраст над 16 години по скалата от 0 до 10 са дали оценка средно 7.0 на удовлетвореността си от живота, а мъжете на същата възраст - средно 7.1. В повечето държави членки оценките на жените и мъжете са били равни или е имало разлика от 0.1.