За 30 години - от 2001 до 2030 г., населението в България ще намалее с 1 450 000 души, предвижда демографска прогноза от анализа „Хоризонт 2030: Демографски тенденции в България“, изготвен от експертите по демография доц. Георги Бърдаров от СУ и доц. д-р Надежда Илиева от БАН, който бе представен вчера в столицата.
Според прогнозата през 2030 г. 42 процента от населението в страната ще бъде съсредоточено в шест града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Прогнозира се също през 2030 г. 20 процента от населените места у нас да бъдат без население и да бъдат обезлюдени, а през 2001 г. са били едва 2 процента. Заради процесите на намаление на населението прогнозата на учените към 2030 г. е 60 процента от територията на страната да се превърне в „демографска пустиня“.
Доц. Бърдаров обобщи тезата си, че България няма ниска раждаемост и има нормална раждаемост за европейска държава, но страната ни има „уникално висок отрицателен естествен прираст. България е единствената държава в света, която в продължение на 30 години не е излязла от „тройката“ на държавите с висок отрицателен естествен прираст“. Половината от тези 30 години страната ни е на печалното първо място по естествен прираст - с минус 6,5 промила, но причината не е в раждаемостта, а е в изключително високата смъртност у нас - 15,5 промила, каза ученият.
Притеснителни са процесите, които настъпват в етническата и във възрастовата структура на населението у нас, посочи още той. Ромите с висше образование у нас са 0,5 процента, със средно образование са 9 процента или над 90 процента са с по-ниско от средното образование, каза ученият. По думите на доц. Бърдаров този проблем е „по-решим“ и е свързан с образованието, но много по-проблемна е възрастовата структура на населението в България.
Доц. Надежда Илиева прогнозира, че само след 12 години 20 процента от населените места в България ще са без трудоспособно население.
Може да се вземат трайни решения, за да може тази демографска тенденция да бъде обърната и те са свързани с това да задържим младите хора в България, но и да върнем повече млади хора в страната, които са заминали да учат или работят в чужбина, коментира доц. Георги Бърдаров.