От 927 земеделски стопани в русенска област, получили субсидии през миналата година, но пропуснали да ги декларират, 451 са изпълнили задълженията си след писмена покана или телефонно обаждане от НАП в последния месец, съобщиха вчера от регионалния офис на приходната агенция. Останалите 476 още не са го направили и са заплашени от санкции. Глобата за неподадена данъчна декларация е до 500 лева, но информационната кампания на приходната администрация продължава, като се очаква броят на декларациите значително да нарасне до края на годината. 
През септември агенцията за приходите съобщи за 50 000 регистрирани земеделски производители, получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., които не са подали данъчни декларации и не са платили данъци върху тях. Данните бяха предоставени от Държавен фонд „Земеделие“. Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. 
Национална агенция за приходите провежда и в момента информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците получиха и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета. 
НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане. В момента приходната агенция изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина в земеделския бранш.