Производителят на пилешко месо „Градус“ АД инвестира 3,5 млн. лева в разширяване на базата си на територията на бившия русенски птицекомбинат в землището на Червена вода. Това става ясно от официално съобщение на компанията до фондовата борса. През юни 2018 г. „Градус“ осъществи IPO /първично предлагане на акции/ на фондовата борса, привличайки малко над 40 млн. лв. И както се оказва, една значителна част от привлечените средства ще бъдат насочени към Русе. „Градус“, тогава „Бисер Олива“, придоби всички активи на бившия птицекомбинат веднага след неговия фалит през 90-те. 
„Градус“ приключва ключов проект от инвестиционната си програма, записан в Проспекта за публично предлагане на дружеството, съобщават от компанията чрез сайта на Българска фондова борса. Чрез дъщерното си дружество „Градус-98“ АД компанията е завършила изграждането на нов център за основно стадо родители, който се намира в село Червена вода. Центърът се състои от 6 сгради и 12 халета, като всяко хале е с 864 кв. метра функционална застроена площ.
Максималният капацитет на проекта е 72 360 броя птици - родителски стада за бройлери и към днешна дата функционира при пълен капацитет, поясняват от дружеството. Направената инвестиция възлиза на обща стойност от малко над 3,5 млн. лв.
В процес на изграждане е и нов център за подрастващи родители, който също се намира в село Червена вода. Той се състои от 7 сгради и 14 халета, като очакванията са той да бъде завършен до края на 2018 г.