В 17.30 часа на 23 октомври изтича срокът, до който община Русе ще приема номинации за наградата „Русе -21 век“, която се дава на изявени ученици и студенти с изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.
Награда „Русе - 21 век“ се връчва ежегодно в навечерието на Деня на народните будители 1 ноември. Номинациите се депозират в деловодството на общината.