Търговското отделение на Русенския окръжен съд отхвърли втора молба за обявяване в несъстоятелност на "Полисан". Искът е внесен от самата фирма и в него се настоява тя да бъде обявена в неплатежоспособност, да бъде открито производство по несъстоятелност, да бъде назначен временен синдик и да бъде определена дата на първо събрание на кредиторите. На 9 октомври съдът е взел решение да върне молбата обратно на "Полисан" и да прекрати започнатото производство. Мотивите на магистратите не са публикувани.
Парадоксалната ситуация продължава вече няколко месеца. Фирмата настоява, че е неплатежоспособна, нейни кредитори твърдят същото, но магистратите отхвърлят исковете им един след друг.
Сегашното разпореждането за връщане може да се обжалва в седмичен срок пред Великотърновския апелативен съд. На 2 октомври той вече се произнесе по такава молба за несъстоятелност на "Полисан", само че внесена от друга фирма - "Сима" ЕООД. И реши окончателно, че русенският съд не е трябвало да отхвърля искането. Въпреки това, решение за несъстоятелност още няма, а активи на фирмата са обявени за продан от съдия-изпълнител.
Продължават и съдебните дела на фирмата с Агенция "Митници", която по-рано през годината отне лицензите на двата данъчни склада на "Полисан" и на практика стопира дейността й.