Специални информационни материали, които целят да насърчат толерантното общуване в детските градини и училищата, ще бъдат раздавани на родителите на малчугани от Русе и Ветово. Идеята на инициативите, които ще продължат до 15 ноември, е да призоват родителите към разбиране и приемане на различните етноси, както и да се преодолеят проявите на езика на омразата. 
Информационните кампании "Значими в разнообразието" се организират и провеждат от сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" /БРТИМ/ по проекта "Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция". Посланията от кампаниите ще бъдат популяризирани с различни прояви, в които ще се включат деца от детски градини и училища в Русе и Ветово.
Дейностите се провеждат в заключителния етап от реализацията на проекта, за да могат да се илюстрират множеството добри практики от ранната социализация на децата и техните постижения от участието им в групи, ателиета и съвместни познавателни дейности без оглед на техния произход и майчин език, казват от сдружението.