В петък, на 19 октомври, изтича срокът, до който младежи с висше образование могат да подадат в бюрата по труда заявления за работа в публичната администрация по програмата "Старт на кариерата". Това трябва да бъдат млади хора, които са регистрирани в БТ и не са навършили 29 години. 
В Русенска област по тази програма ще бъдат наети 92 млади висшисти. В областна администрация работните места са 3, а 8-те общини са подали 23 заявки. В териториални поделения на различни агенции и ведомства се търсят 66 специалисти. Подробности има на сайта на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и в бюрата по труда.