Ловна пушка на бракониер са конфискували горските стражари от ДЛС „Дунав“ през септември. Това е едно от 75-те нарушения, установени миналия месец на територията на Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения. 
Общо 3383 са извършените през септември проверки в горите, стопанисвани от Северноцентралното държавно предприятие. В това число са инспекции на 782 обекта за дърводобив и 842 превозни средства. Проверени са 1441 ловци и 318 други физически лица.
Общо 48,49 кубически метра дървесина са били обект на неправомерно посегателство в горските територии.
За месеца са задържани 18 каруци на нарушители, три МПС и девет моторни триона. 
За всички случаи са съставени актове.