55-ия си рожден ден ще посрещне Русенското филхармонично общество „Добрин Петков“, съобщи видният русенски музикант и общественик Силви Стамболиев. Датата, на която предани почитатели на русенското музикално дело създават обществото, е 14 октомври 1963 година, но тъй като тази година денят е в неделя, меломаните ще празнуват днес, 15 октомври от 17.30 ч в Клуба на дейците на културата. Те ще си припомнят славното начало, когато за председател е избран Димитър Сакакушев, а музикалната общност е наброявала около 50 души. Макар и вече не толкова многобройно, Филхармоничното общество продължава своите сбирки, на които слуша любими класически творби и коментира музикални факти от миналото и от съвремието.