Младежи до 29 години от Русе, Бяла и Ветово, които не учат и не работят, ще получат подкрепа за реализация, като ще бъдат подпомогнати при избора на професия или подходящо образование.
Дейностите са част от новия проект на сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ /БРТИМ/. В началото на месеца беше подписан договор за изпълнението му с министерството на младежта и спорта. Проектът, насочен към икономическата активност на младежите, е за близо 13 000 лева и е със срок шест месеца.