Петър ГЕЦОВ
От началото на годината в офиса на НАП в Русе са получени 495 заявления от граждани за прехвърляне на вноските им за "Допълнително задължително пенсионно осигуряване" /ДЗПО/ от Универсален пенсионен фонд /УПФ/ във фонд "Пенсии" на НОИ. Подалите ги се отказват от възможността да получават две пенсии - една от НОИ и една от частен пенсионен фонд с цел да получат една, но с по-голям размер държавна пенсия.
На 01.01.2018 г. влязоха промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които променят сроковете за отказ от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ). Срокът става пет години преди достигане на пенсионна възраст на всеки индивидуално, а не както беше до 31.12.2017 - пет години преди възрастта на тези, които се пенсионират през съответната година. Допусната е и възможност за лицата, на които до 31.12.2018 г. остават по-малко от 5 години до възрастта им до пенсия, да упражнят правото на избор еднократно в срок до 31.12.2018 г. Това се отнася преди всичко за жените, родени през 1960 и 1961 години, които получават последен шанс да се откажат от втора пенсия и да прехвърлят партидата си от УПФ във фонд "Пенсии" на НОИ.
Отговорът на този въпрос - "една или две пенсии", е труден и е строго индивидуален за всеки осигурен. И всъщност в момента можем само да гадаем кое ще е по-добре за нас, тъй като начините за изплащане на пенсиите от частните фондове все още не са уредени нормативно. А първите пенсии от универсалния пенсионен фонд ще започнат да се начисляват чак през септември 2021 г., докогато има много време. 
Като общи насоки може да се каже, че ако човек се е осигурявал на ниска заплата и партидата му в УПФ е малка, то най-вероятно по-изгодният вариант ще бъде да избере 100% пенсия от НОИ. Първите пенсиониращи се през 2021 г. вероятно няма да могат да разчитат на твърде голяма пенсия, тъй като са внасяли в пенсионния си фонд само 17 г., докато в НОИ е получавал осигуровките им 35 години. 
При голяма сума по партидата вариантът две пенсии вероятно ще бъде по-изгоден, тъй като ще позволи отпускането на по-сериозна втора пенсия. А парите ще останат в лична сметка, като ще бъдат и наследяеми. 
И НОИ, и пенсионните фондове са предоставили на сайтовете си калкулатори, чрез които човек може да си направи някои сметки. Те обаче при всички положения ще бъдат само приблизителни, тъй като няма откъде да знаем как през следващите 5 години ще нараства осигурителният доход, каква ще бъде доходността на парите за втора пенсия в пенсионните фондове, както и дали заплатата ни ще расте и ще я има.